Om oss

ReFurn använder det som redan finns. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners har vi sedan starten 1994 sett till att hundratusentals möbler och föremål fått ett andra, tredje eller fjärde liv istället för att brännas eller läggas på sopberget.

Vi samarbetar med företag som köper upp dödsbon. I den mån vi hinner tar vi också hand om donerade föremål. Vissa möbler restaurerar vi eller gör om. Andra kan bli fullt funktionsdugliga med en enklare lagning – av oss eller av dig. Det du är trött på kan vara precis det som någon annan behöver.

Vi har nu kommit till en punkt där vi vill hitta hållbarhetsprojekt som inte nödvändigtvis innefattar möbler utan i stort gör att vi med företagssatsningar klarar att få bort nyproduktionen och öka återanvändningen.

Under våren gör vi ett pilotprojekt med Myrorna och Stockholm Vatten där Bagarmossens skolas elever får tillgång till avfallsmaterial istället för att använda nytt material i sin slöjdverksamhet. KTH bidrar också med att beräkna kostnader, eventuella CO2 besparingar mm för att se om detta projekt kan visa hur Stockholm inom olika områden kan nå Klimatmålen för 2030. Ett mycket spännande projekt och där vi hoppas politikerna svart på vitt ser hur viktigt det är att de är med och hjälper till att skapa förutsättningar för dylika förändringar i vårt samhälle.


Vill du också vara med?

Under Handla/lämna in berättar vi det som kan vara bra att känna till om du vill handla eller lämna in möbler hos oss.

Vi älskar gröna affärsidéer och vill utveckla fler samarbeten med företag inom alla sektorer, med fokus på återbruk.

Vill du veta mer, kontakta info@refurn.se.


Företagsinformation

ReFurn Holding AB
Vill du också ta fram ett projekt med oss? Vi älskar gröna affärsidéer och vill utveckla fler samarbeten med företag inom alla sektorer, med fokus på återbruk. Kontakta maria@refurn.se.

Detta är för frågor som inte gäller försäljning i butik. Hit vänder du dig som har frågor angående verksamheten, för samarbeten, intervjuer och annat som ej rör direkt butiksförsäljning.

info@refurn.se